Kezelési terv

Kezelési terv a kor függvényében

 

A komplex kezelési terv felállítása mindig individuális, személyre szabott; meghatározásában a hasadékos munkacsoport tagjai közösen vesznek részt. A hasadékkal született gyermekek rendszeres gondozása központunkban a DE KK Gyermekgyógyászati Intézet Gyermeksebészeti Osztályán történik.

Megszületés előtti teendők

            Ha a születendő gyermek archasadékára már a magzati ultrahang vizsgálatok révén fény derül, akkor a szülőknek érdemes már a gyermek megszületése előtt a lakhelyükhöz legközelebb eső Hasadék Centrummal felvenni a kapcsolatot. A hasadékos munkacsoport tagjaitól a későbbi kezelésről, annak megtervezéséről, komplexitásáról kaphatnak felvilágosítást. Ezáltal a szülők idejében felkészülhetnek gyermekük helyes ellátására, igényeire. Magyarországon Hasadék Centrum Budapesten a Heim Pál Gyermekkórházban, Debrecenben a DE KK Gyermekgyógyászati Intézetben, Miskolcon a BAZ Megyei Kórház Velkey László Gyermek Egészségügyi Központjában, Szegeden a SZTE Gyermekklinikáján, Pécsett a PTE Gyermekklinikáján, Győrött a Petz Aladár Kórház Gyermeksebészeti osztályán található.

Újszülött kor

            Az első vizsgálat során történik az első státusz felmérés. Ez alapján meg lehet határozni a komplex kezelés lépéseit, az első rekonstrukciós műtét időpontját, és felállítani a prognózist. Az újszülött osztály teendői közé tartozik az akadálytalan légzés biztosítása, a helyes etetési mód megtanítása, hallás vizsgálat elvégzése. Fontos a szülők pszichés támogatása.  Az esetek 99 %- ában sem nyelési, sem légzési nehezítettség nem tapasztalható. (Azokban az igen ritka esetekben, amikor a szájpadhasadék mellett légzési elégtelenségbe torkolló gége fejlődési rendellenesség, légcsőporc fejletlenség miatti légcső összeesés alakul ki tracheostoma* kialakítására kerülhet sor; amikor teljes nyelési képtelenséget tapasztalunk, akkor tápláló gastrostoma kialakítását igényelheti a gyermek.)

            Az első vizsgálat alapján döntjük el, hogy a hasadékkal született gyermeknél van-e szükség fogmedernyúlvány- szabályozásra. Amennyiben a hasadék érinti az ajkat, a fogmedernyúlványt, a szájpadot mindenképpen a hasadékos munkacsoporthoz tartozó gyermek- fogszabályozással foglalkozó fogszakorvoshoz küldjük. A fogmedernyúlvány szabályozással optimálisabb feltételek teremthetőek a későbbi rekonstrukciós műtétekhez.

3 hónapos kor

            Ekkorra befejeződik a fogmedernyúlvány szabályozása, ez a legoptimálisabb időpontja a Hasadék Centrumok gyermeksebészeti osztályain történő ajakrekonstrukciós műtétnek.

            Ha hallás csökkenésre van gyanú ismételt hallásvizsgálat végzendő, szükség esetén a hasadék oldali dobhártyába dobűri tubus (gromet) helyezhető az ajak plasztikai műtéttel egy ülésben. Dobűri tubus behelyezés történhet későbbi időpontban is centrumunkban ez 6-12 hónapos korig megtörténik.

            Az ajakseb gyógyulása után a beszédtanulás előtti szájpad masszírozási gyakorlatok, hasadékos munkacsoportban dolgozó logopédus irányításával elkezdhetőek.

 10-12 hónapos kor

            Izolált lágyszájpad- hasadék esetén ez az optimális időpont a szájpad rekonstrukció elvégzésére. Ismételt hallásvizsgálat indokolt lehet. A fogászati gondozásba vétel időszerű, fontos a helyes fogápolás elsajátítása.

            A beszédfejlődés elkezdődésével a szájpad masszírozása mellett a verbális logopédiai gyakorlatok is elkezdhetőek, a gyermek együttműködésétől függően.

18-24 hónapos kor

            Komplett szájpad hasadék esetén ez az optimális időszak a teljes szájpadzárás elvégzésére, hiszen a beszédfejlődés még nem fejeződött be, így a gyermek már a rekonstruált lágyszájpad mozgatásával tanulja meg kiejteni az egyes hangokat.

            A teljes szájpad plasztika után a logopédiai gyakorlatok és a fogászati gondozás folytatása elengedhetetlen.

3- 4 éves kor

            A szájpadzárás után visszamaradt sipoly járatok másodlagos zárásának, a másodlagos hegkorrekciók, esetleges orrszárnykorrekciók elvégzésének ez az optimális időpontja. Ezen időszak további feladata az intenzív logopédiai kezelés, szükség szerinti fogászati kezelés. Amennyiben halláscsökkenésre gyanú van ismételt hallásvizsgálat indokolt lehet.

5-6 éves kor

            A szájpad rekonstrukció és az intenzív logopédiai kezelés eredményeként ekkorra kiderül, hogy a lágyszájpad funkciója milyen. Az esetlegesen visszamaradt orrhangzósság kezelésében a garatszűkítő plasztikai műtétek optimális időpontja ekkor van.

6-7 éves kor

            A maradandó fogak áttörésével a rendszeres fogszabályozó kezelés elindítása ekkor ideális, a szükség szerinti fogkonzerváló kezelésekkel együtt.

8-10 éves kor

            A fogszabályozó kezelés eredményeként, a szemfogak áttörése előtt szájsebészeti feladat annak eldöntése, hogy a reziduális fogmedernyúlvány hasadék további korrekciót igényel-e. Amennyiben szükséges, a saját csípőlapátból vett csont beültetésével történik a hasadékos fogmedernyúlvány integritásának helyreállítása. A műtét után tovább folytatódik a fogszabályozó kezelés.

16-18 éves kor

            Erre az életkorra nyilvánvalóvá válnak a fogszabályozás ellenére fennálló harapási rendellenességek, illetőleg a fogcsírák kifejlődésének hiányából származó fog hiányok. Ekkor nyílik lehetőség – amennyiben a páciens ezt igényli – a harapási rendellenségek műtéti korrekciójára (dysgnath műtét), fog implantációra és a csontos orrsövény deformálódásának korrekciójára.

             Összességében elmondható, hogy nincs két egyforma eset. A terápiás tervet mindig egyénre szabva kell felállítani, és az aktuális életkornak megfelelően korrigálni. A korrekciós műtétek, a kitartó fogszabályozó, logopédiai, fülészeti és pszichológiai kezelés mellett mind kozmetikailag, mind funkcionálisan jó eredmény érhető el. A hasadékos munkacsoport komplex kezelése mellett a sikeres kezelés másik főpillére a folyamatos szülői támogatás, mely minden életkorban kiemelkedő fontosságú!

*tracheostoma: a légcsövőn  a gége alatt műtétileg ejtett nyílás, melyen keresztül bevezetett kanülön keresztül a beteg lélegeztetése, illetve a spontán légzése biztosított.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.